فضا گستران علم اندیش پارس آسمان​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
همکاری با سازمان ها​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 شرکت فضا گستران علم اندیش پارس آسمان با محوریت رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود زیر ساخت هایی جهت پاسخگویی فراگیر به نیاز های بازار در حوزه ی همکاری های سازمانی ایجاد نموده است.سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند از طریق ارسال نامه موضوع مورد نیاز خود را با ما در میان بگذارند تا طی هماهنگی های بعدی اقدامات لازم انجام گیرد.


​​​​​​​ ​​​​​​​

ارسال خدمات و محصولات به سراسر ایران

ارسال محصولات مورد نیاز و ارائه خدمات مورد نظر کارفرما به سراسر ایران خدمت ارزش افزای دیگری از شرکت پارس آسمان می باشد که امکان همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی را در سراسر کشور امکان پذیر می کند.