فضا گستران علم اندیش پارس آسمان​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ادامه مطلب

یکی از مهمترين ويژگی هاي اين صنعت نوظهور، تكثر استعمال فناوری های نوین در زيرشاخه‌های آن است؛ كه علاوه بر خدمت‌رسانی مدرن و افزايش سطح رفاه در جامعه، موجبات پيشرفت علمی و فناوری را فراهم می آورد. 

ادامه مطلب

رشته‌ی مهندسی هوافضا که مربوط به طراحی و محاسبات اجسام متحرک در هوا و فضا همچون هواپیمای بال ثابت، بالگرد، موشک، فضاپیما و غیره می‌باشد، یکی از پیشرفته‌ترین رشته‌های مهندسی است.​​​​​​​

جدیدترین رتبه‌بندی سایمگو برای سال ۲۰۱۸ منتشر شده و تحلیل اعداد و ارقام آن نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۸، به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی هوا فضا در سطح کشور‌های آسیای غربی رسیده است​​​​​​​

ادامه مطلب
درباره صنعت هوافضا
درباره رشته هوافضا
 جایگاه ایران در تولیدات علمی هوافضا