فضا گستران علم اندیش پارس آسمان​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
بازرسی هوایی​​​​​​​​​​​​​​​​​

بازرسی فنی توسط پهپاد روشی سریع و مقرون به صرفه است که امکان افزایش دوره های بازرسی، کسب اطلاعات ساختاری از شرایط سازه از قبیل خسارات ناشی از خوردگی و غیره را فراهم می آورد.
بازرسی هوایی امکان دستیابی به نقاط غیرقابل دسترس سازه ای را فراهم می کند و به عنوان جایگزینی برای روش های سنتی که وقت­ گیر و پر­ هزینه هستند مانند دسترسی با طناب، بالابرها و داربست قابل استفاده می باشد.​​​​​​​

ادامه مطلب